You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Overeenkomst

 

 1. De testkit DUO bevat alle artikels opgenomen in bijgevoegde materialenlijst, deze artikels worden gratis ter beschikking gesteld en dit voor een periode van max. twee weken, deze periode gaat in op IN TE VULLEN en eindigt op IN TE VULLEN
  Bij overschrijding van deze periode zal een forfait (per extra week) worden aangerekend van € 500,-
   
 2. Alle overige artikels die niet tot de DUO productgroep behoren zoals wartelmateriaal, richtschoren, stelschoren, verpakkingsmateriaal etc. worden verhuurd volgens bijgevoegde orderbevestiging (3% v/d bruto prijs/30dagen)
   
 3. Aankoop van pakket verbruiksgoederen bestaande uit 1 bus Plasto Clean van 20 liter, 1 zak konussen DR22 (500 stuks), 1 zak stoppen DR22 (1000 stuks) en 1 pak doorvoerbuizen van 2 meter (1 pak = 25 stuks)
  Hiervoor zal een factuur opgemaakt worden voor een forfait van € 200,-
   
 4. Transport is ten laste van de klant (Ex Works PERI vestiging Boom) PERI kan transport (trekker + opligger) voorzien voor IN TE VULLEN euro/enkele vracht. Maximum 1u laden of lossen inbegrepen op de werf, extra wachturen worden verrekend aan € 72,-/uur (a rato)
  Het tijdstip van levering is in onderling overleg maar steeds loop dag. Levering op een vast tijdstip brengt een supplement met zich mee.
   
 5. Voor de DUO testkit kunnen geen uitvoeringsplannen opgemaakt worden door onze studiedienst. Uw technisch Peri adviseur zal u hierin begeleiden.
   
 6. Teruggave testkit en huurmateriaal: De retour tijdig aanmelden via logistics@peri.be of telefonisch aan de logistieke dienst van PERI België op volgend nummer: +32 (0) 52 31 99 22 met specifieke vermelding van retour testkit DUO. De standaardprocedure voor retourlevering huurmateriaal zal toegepast worden en wordt beoordeeld volgens vaste huurcriteria van PERI ( deze volgen de Belgische GSV richtlijn)
  Op aanvraag kan u een info brochure “retourlevering huurmateriaal” bekomen.
   
 7. Verloren en/of onherstelbaar materiaal zal aangerekend worden volgens de huidige geldige prijslijst ( Bruto prijslijst – 25%)

  Herstellingen zullen door PERI specialisten uitgevoerd worden zodat de vaste kwaliteitsnorm weer gegarandeerd is. De beplating van de DUO panelen zullen bij beschadiging steeds vervangen worden. Deze herstellingen zullen aangerekend worden.
   
 8. Alle bedragen zijn exclusief BTW.